dəyişik

dəyişik
is.
1. Bax dəyişək.
2. Dəyişilmiş, səhvən birinin əvəzinə başqası götürülmüş, dəyiş-düyüş edilmiş. Dəyişik düşmək – səhvən birinin əvəzinə başqası düşmək, çaşbaş düşmək. Qara sözlə, ağ sözün; Yeri dəyişik düşür; Yalançının dilindən; Söz düşür – düşük düşür. . M. Araz. Dəyişik salmaq – səhvən birinin əvəzinə başqasını götürmək, çaşbaş salmaq. <Mirzə Heydər:> Dəyişik salma, hər birin öz yerinə qoy. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • taydəyişik — sif. Cüt olmayan, komplekt olmayan, dəyişik salınmış. Taydəyişik tufli. Taydəyişik düşmək – bütövlüyü, tamlığı, komplektliliyi pozulmaq, birinin yerinə başqası düşmək, yerləri səhv düşmək. Ayaqqabılar taydəyişik düşüb. Taydəyişik geymək – sağ… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aldəyişik — is. dan. 1. Bir şeyi verib, əvəzində başqa şey alma; mübadilə. 2. Eyni cinsdən olan şeyləri dəyişik salma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • badış — I (Ağdam, Bərdə, Borçalı, Füzuli, Hamamlı, Qazax, Şərur) başqaları ilə dəyişik düşməmək üçün toyuğun ayağına tikilən əski parçası, nişan. – Bizim töuxların hamısının əyağına badış tix’mişəm (Ağdam); – Töyüğün əyağına çındadan tikillər, olur badış …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • badışdamax — (Borçalı) başqaları ilə dəyişik düşməmək üçün toyuğun ayağına əski parçası (nişan) tikmək. – Töyugü badışdıyıllar ki, qonşunkuynan dəyişix’ tüşməsin …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çaşbaş — sif. və zərf Qarışıq, qatqarışıq, dolaşıq, çaş, çaşqın, çaşmış. <Şeyda:> Fikrim elə çaşbaşdır ki, Telli xala, avtobusları dəyişik salıb, sizin Göytəpə əvəzinə gedib çıxmışam Qaratəpəyə. Ə. M.. Çaşbaş qalmaq – nə edəcəyini bilməmək, qəti bir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəyiş-düyüş — is. dan. Qarşılıqlı dəyişmə, mübadilə, bir şeyi verib başqasını alma. Dəyiş düyüş etmək – qarşılıqlı dəyişdirmək, mübadilə etmək. Dəyiş düyüş salmaq – tay dəyişik salmaq, yanılaraq birisinin əvəzinə o birisini götürmək. Ayaqqabıları dəyiş düyüş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • taykeş — bax taydəyişik. <Uşaqlar:> Molla əmi, başmağın niyə taykeşdir? M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • esri — kaplan; tekir renk, kaplan rengi I, 126bkz: asr ı § esri yışık; alaca, iki renkli ip I, 126 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”